ساختمان های ناایمن تهران کاهش یافت

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از فارس، قدرت الله محمدی مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای ایمن سازی ساختمان های ناایمن شهر تهران، گفت: 129 ساختمان ناایمن در تهران داشتیم که در حال حاضر به 99 ساختمان رسیده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اشاره به ورود دستگاه قضا به ماجرای ساختمان های ناایمن شهر تهران گفت: قرار است برای مالکانی که اقدام به ایمن سازی نکرده اند قاضی حکم صادر کند. 

محمدی  با بیان اینکه پایش ساختمان های ناایمن شهر توسط آتش نشانی انجام شده است، گفت: این کار از سال ۹۵ به بعد آغاز شد و آتش نشانان کار را داوطلبانه آغاز کردند که در جریان آن توانستند  ۳۳ هزار ساختمان را در شهر تهران پایش کنند.

به گفته محمدی، این ساختمان‌ها بر اساس ضوابط آتش‌نشانی و وضعیت ایمنی به چهار گروه تقسیم شدند و دسته اول آن ساختمان‌های بسیار پرخطر بود.

وی تاکید کرد: اینطور نیست که مردم فکر کنند این ۳۳ هزار ساختمان نا ایمن است و دیگر کسی نباید وارد آن شود. اقدماتی برای ایمن سازی آنها انجام شده است. 

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران ادامه داد: مالکان ساختمان ناایمن باید  ایمنی در ساختمان‌های خود را ارتقا دهند و اگر به آن توجه نکنند بار اول انشعابات ساختمان قطع خواهد شد و در صورت عدم ارتقا ایمنی،ساختمان با دستور قضایی پلمب می شود.

تبلیغات