بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی پاییز 1401 را اعلام کرد

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از اکوایران؛ پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته، بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سوم سال 1401به قیمت سال پایه 95 به 5.3 درصد رسید که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 4.8 درصد بود.
طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، قربانی اظهار کرده، رشد اقتصادی کشور بدون نفت در سه ماهه سوم سال جاری معادل 4.8 درصد بوده است.

براساس اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد اقتصادی فصل اول و دوم سال جاری به ترتیب معادل 3.2 و 3.6 درصد بوده که باتوجه به رشد اقتصادی 5.3 درصدی در فصل سوم سال جاری، می‌توان گفت رشد اقتصادی هم نسبت به سال گذشته و هم طی سال جاری افزایش یافته است.

قربانی درباره رشد گروه‌های اقتصادی در سه ماهه سوم 1401 گفته که رشد گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن، صنعت و خدمات به ترتیب معادل 1.1 درصد، 15.4 درصد، 8.9 درصد، 11.6 درصد و 3.3 بوده است.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در 9 ماه سال جاری رشد اقتصادی 3.7 درصد با نفت و رشد بدون نفت 3.2 درصد بوده است. اجزای هزینه ناخالص داخلی ارقام امیدبخشی نشان می‌دهد که در فصل پاییز مصرف بخش خصوصی 11.9 درصد رشد کرده در حالی که این رقم در سال قبل 2.9 درصد بوده است. مصرف بخش دولتی 16 درصد رشد داشته، روند تشکیل سرمایه ثابت در سه ماه سوم 16.6 درصد در بخش ماشین‌آلات 28.3 درصد،‌بخش ساختمان 6.9 درصد رشد داشته است.

قربانی تاکید کرده که ‌رشد حوزه ساختمان به دلیل پروژه‌های عمرانی و رونق ساخت و ساز، واردات ماشین‌آلات و بکارگیری ماشین‌آلات در کارخانجات بوده است که روند رشد اقتصادی مثبت و امیدبخش را نشان می‌دهد همچنین در سرمایه‌گذاری هم روند مثبتی مشاهده می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام 43.6 درصد برای نرخ تورم در بهمن امسال گفته که تحولات نرخ تورم بخش تولیدکننده نیز 36.1 درصد بوده است.

براساس اظهارات قربانی، نیمی از تورم در سال جاری ناشی از شوک‌های سمت عرضه بود که در آینده تقلیل می‌یابد، در ماه اسفند 1400 رشد نقدینگی 39 درصد بود الان در 12 ماهه این نرخ به 32 درصد در پایان بهمن رسیده و رشد نقدینگی در 11 ماه سال جاری 26.3 درصد بوده است و همانگونه که در برنامه سیاست‌های پولی هدف رشد نقدینگی 30 درصد در نظر گرفته شده و رئیس‌جمهور هم در جلسه با بانک مرکزی بر آن تأکید کرده بود به این هدف خواهیم رسید.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، علیرغم کنترل نقدینگی، رشد اقتصادی کشور روند مناسب و افزایشی داشته و هزینه رشد اقتصادی از بابت کنترل نقدینگی نداشتیم.

در حالی که معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل پاییز را 5.3 درصد اعلام کرده، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که این نرخ 2.8 درصد است.
براین اساس، رشدی که بانک مرکزی در تمام بخش‌ها برای فصل پاییز اعلام کرده به طور قابل توجهی بالاتر از ارقام رشد اعلام شده از سوی مرکز آمار است. به عنوان مثال مرکز آمار رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پاییز منفی 7.9 درصد اعلام کرده در حالی که این نرخ توسط بانک مرکزی مثبت یک درصد برآورد شده است.

تبلیغات