از صادرات نفت ایران به چین جلوگیری کنید!

از-صادرات-نفت-ایران-به-چین-جلوگیری-کنید

درخواست قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا از بایدن:

از صادرات نفت ایران به چین جلوگیری کنید

گروهی متتشکل از ۴۱ قانوگذار مجلس نمایندگان آمریکا از دولت جو بایدن خواستند که هر چه سریعتر از صادرات نفت ایران به چین جلوگیری کرده و تحریم های جدید سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی ایران که صادرات نفت ایران به چین را هدف قرار می دهد، را به سرعت اجرا کند.

جدیدترین اخبار

دانش و پژوهش

اخبار اقتصادی