10مقصد صادراتی کشور


به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از اکوایران؛ داده های اعلام شده از سوی گمرک در مدت زمان مورد بررسی حجم تجارت کشور از مرز 100 میلیارد دلار عبور کرد و درآمد ارزی کشور به مرز 49 میلیارد دلار رسیده است.

براساس داده‌های اعلام شده صادرات غیر نفتی کشور در مدت زمان مورد بررسی بالغ بر ۱۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و به ارزش ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 1.16 درصدی در وزن و افزایش 12.22 درصدی به لحاظ ارزشی داشته است که این میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی بوده است.

عمده مقاصد صادراتی
براساس داده‌های اعلام شده از سوی گمرک این سوال مطرح می شود که در مدت زمان مورد بررسی کالاهای صادراتی ایران به چه کشورهای صادر شده است؟ ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد در مدت زمان مورد بررسی «چین»، «عراق»، «ترکیه»، «امارات متحده عربی»، «هند»، «افغانستان»، «پاکستان»، «عمان»، «اندونزی» و «فدراسیون روسیه» بالاترین مشارکت در رشد صادرات کشور را داشته اند.

در مدت زمان مورد بررسی بیشترین میزان صادرات کشور، به مقصد کشورهای «چین» با رقمی بالغ بر 13میلیارد و 560 میلیون دلار بوده و سهم 27.76 درصد از کل ارزش صادرات داشته است. سهم صادرات به «عراق» هم در این مدت 19.21 درصد بوده است؛ مجموع صادرات به این کشور 9 میلیارد و 382 میلیون دلار بوده است.

اما سهم «ترکیه» به عنوان سومین مقصد صادراتی کشور چند درصد بوده است؟ ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که 14.13 درصدی از ارزش صادرات در نیمه نخست به ترکیه اختصاص داشت، مجموع صادرات به این کشور 6 میلیارد و 900میلیون دلار بوده است. براساس داده‌های اعلام شده چهارمین مقصد صادراتی در نیمه نخست سال جاری «امارات متحد عربی» است که سهمی 10.76 درصد از صادرات را به خود اختصاص داد؛ صادرات ایران به امارات متحد عربی در این مدت به 5 میلیارد و 258 میلیون دلار رسید.

براساس داده‌های اعلام شده پنجمین مقصد صادراتی «هند» بوده و این کشور با سهم صادراتی 3.9 درصدی داشت و رقم صادرات ایران به هند به یک میلیارد و 919 میلیون دلار رسید.

باتوجه به داده های اعلام شده حجم صادرات «افغانستان» هم در این مدت به یک میلیارد و 480 میلیون دلار رسید و صادرات «پاکستان» هم در این مدت کمی بیش از یک میلیارد و 320 میلیون بود. صادرات به «عمان» هم یک میلیارد دلار بوده و «اندونزی» هم وارداتی 760 میلیون دلاری از ایران در مدت زمان مورد بررسی داشته است، اما صادرات به «فدارسیون روسیه» هم به 670میلیون دلار رسید.

تبلیغات