کمبود تجهیزات در ارتش آلمان

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از صداوسیما از برلین، نماینده ناظر نیرو‌های مسلح در مجلس فدرال آلمان از گزارش هشدار درباره کمبود شدید تجهیزات در ارتش این کشور خبر داد.

اوا هوگل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ان تی وی با اشاره به گزارش سالانه‌ای که در مجلس فدرال ارائه خواهد کرد گفت: نیرو‌های مسلح آلمان با کمبود همه چیز از لوازم شخصی گرفته تا امکانات، دستگاه‌های کوچک و بزرگ، رادیو و حتی تجهیزات مربوط به دید در شب مواجه اند.

رسانه تاگس شو درباره گزارش نماینده ناظر بر نیرو‌های مسلح نوشت: مردم از طریق این گزارش با آمیزه‌ای خشم و تمسخر از اوضاع ارتش مواجه خواهند شد، آن‌ها به پادگان‌های ویران، کمبود تجهیزات و مشکلات شرم آور تدارکات در ارتش عادت کرده اند.

اوا هوگل نماینده ناظر بر نیرو‌های مسلح با انتقاد از عملکرد کُند دولت آلمان برای جبران کمبود‌های ارتش گفت: بخش کمی از بودجه ۱۰۰ میلیارد یورویی که دولت آلمان با شروع جنگ اوکراین، وعده‌اش را برای تجهیز ارتش داده بود پرداخت شده است.

اوا هوگل گفت: فقط برای تکمیل ذخایر مهمات و ساخت انبار‌های مهمات، مبلغ دو رقمی میلیاردی نیاز است، اما هیچ پولی از صندوق ویژه برای این کار در نظر گرفته نشده است و همه چیز باید از بودجه دفاعی تامین شود.

وی به اختلاف نظر در این زمینه در میان اعضای کابینه دولت آلمان اشاره کرد و گفت: این اختلافات کار وزیر دفاع را دشوار کرده است.

این نماینده ناظر بر ارتش در مجلس فدرال آلمان در گزارش ۱۵۰ صفحه‌ای خود همچنین به کمبود سرباز و تبلیغات بیشتر برای جذب زنان در ارتش را ضروری دانست.

اوا هوگل همچنین موارد تجاوز جنسی در میان نیرو‌های ارتش را نگران کننده خواند و گفت: این موارد اغلب تحت تأثیر الکل بوده که در سال ۲۰۲۲ دوباره افزایش یافته است و ۸۰ درصد از کسانی که تحت تأثیر قرار می‌گیرند زن‌ها هستند.

تبلیغات