پیام نوروزی سفیر ژاپن برای ایرانیان

به گزارش خبرگزاری ایران و روسیه به نقل از ایسنا، سفارت ژاپن در تهران  ویدئویی را منتشر کرد که کازوتوشی آیکاوا سفیر ژاپن در تهران اشعاری از حافظ را خوانده و  نوروز و سال نو را به ایرانیان تبریک گفت.

تبلیغات