واکنش کنعانی به برخورد خشونت بار پلیس فرانسه با معترضان

به گزارش خبرگزاری ایران و روسیه، ناصر کنعانی در پی برخورد پلیس فرانسه با معترضان در این کشور در توییتی نوشت: درس عملی پلیس فرانسه به دیگران در رعایت حقوق بشر و احترام به حقوق معترضان؛ این نمونه ای از رعایت حقوق بشر و احترام به حقوق معترضان در “باغ اروپا” است! درس های حقوق بشری این مدعیان برای دیگران است و خود در عمل بدانها بیگانه اند.

از این نمونه ها در آمریکا و اروپا بسیار است!

روز شنبه ده‌‎‎ها هزار نفر در فرانسه به عنوان بخشی از هفتمین اعتصاب سراسری علیه افزایش سن بازنشستگی تظاهرات کردند و نیروهای نظامی فرانسه با بدترین سلاح ها با شیوه ای خشونت بار با معترضان برخورد کردند.

جدیدترین اخبار

دانش و پژوهش

اخبار اقتصادی