ناوگان دریایی سپاه به سامانه موشکی عمودپرتاب «نواب» مجهز شد

به گزارش خبرگزاری ایران و روسیه به نقل از تسنیم، سامانه موشکی عمودپرتاب «نواب» رونمایی شد. در جریان الحاق ۹۵ شناور تندرو موشک انداز به نیروی دریایی سپاه، برای اولین بار شناوری به نمایش درآمد که قابلیت جدیدی را به ناوگان دریایی سپاه افزوده بود.

نکته قابل توجه در این سامانه، عمود پرتاب بودن آن است که برای اولین بار بر روی شناور‌های تندرو سپاه نصب شده است.

این سامانه قابلیت مقابله و انهدام انواع بالگرد‌ها و پرنده‌های دشمن را داراست و دیگر هیچ پرنده دشمن قادر نیست به راحتی به شناور‌های تندرو سپاه نزدیک شود.

جدیدترین اخبار

دانش و پژوهش

اخبار اقتصادی