مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و روسیه برگزار خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از صداوسیما ‏، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک ایران و روسیه با دستور جلسه انتخابات هیات مدیره دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۰۰ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت سابق)، شماره ۱۷۵، طبقه هشتم برگزار خواهد شد.

قابل ذکر است متقاضیان نامزدی هیات مدیره باید حداقل تا ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع، اصل درخواست رسمی خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه اتاق مشترک تحویل دهند.

تبلیغات