قیمت انواع گوشت گوسفندی در بازار+ جدول

به گزارش خبرگزاری ایران و روسیه به نقل از باگاه خبرنگاران جوان، فهرست قیمت برخی از انواع گوشت گوسفندی موجود در بازار به شرح زیر است:

نام کالاقیمت (تومان)
گوشت تازه قلوه گاه گوسفندی داخلی رزا ۱ کیلوگرمی۲۹۸,۰۰۰
گردن گوسفندی پویا پروتئین – ۱ کیلوگرم۳۴۰,۰۰۰
قلوه گاه گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم۱۵۷,۰۰۰
گردن گوسفندی پاک کرده۳۲۰,۰۰۰
ماهیچه گوسفندی۵۷۵,۰۰۰
قلوه گاه گوسفندی۳۳۰,۰۰۰
سردست گوسفندی۳۲۰,۰۰۰
گوشت تازه راسته با استخوان گوسفندی داخلی رزا ۱ کیلوگرمی۴۰۶,۰۰۰
گوشت نیم شقه ران گوسفندی داخلی رزا ۲ کیلوگرمی۸۰۸,۰۰۰
قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی رالاگ ۱ کیلوگرمی۲۹۲,۰۰۰
گوشت خورشتی گوسفندی هایپراستار ۱ کیلوگرمی۴۷۹,۰۰۰

تبلیغات