قرآن سوزی، ماهیت نازیستی گروه‌های تروریستی را نمایان کرد


به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از اسپوتنیک، دکتر محمد بغداد، رئیس دفتر مطبوعاتی شورای عالی اسلامی الجزایر گفت: این حادثه پس از درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد برای احترام به مقدسات مسلمانان رخ داد.


او معتقد است که عزم این افراد برای انجام این کار نشان می دهد که جامعه غربی از ساده ترین ارزش ها پیروی نمی کند : اما “در عین حال با لجاجت دیگران را تشویق می کند که با انزجار نسبت به این ارزش ها برخورد کنند. این ارزش ها بر اساس احترام به مکان های مقدس و تنوع فرهنگی است”.

دکتر مکرم خوری ماهول، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کمبریج، افزود که نازی ها قرآن را به دلیل نفرت از جهان عرب و اسلام که از روسیه و حقیقت دفاع می کرد می سوزاندند.


این حادثه برای میلیون ها نفر شهروند روسیه تحریک آمیز و به منزله توهین به ۱.۵ میلیارد نفر مسلمان است فادی بودیا، سردبیر مجله بین المللی Miraya گفت: این کار ماهیت نازیسم گروه های تروریستی مورد حمایت غرب را ثابت می کند.

جدیدترین اخبار

دانش و پژوهش

اخبار اقتصادی