قابی دیدنی از آقای بازیگر در کنار شبنم قلی خانی

یوسف تیموری تصویری جدید از خودش همراه با شبنم قلی خانی منتشر کرد.

تبلیغات