صعود طوفانی بیت کوین ادامه داردبه گزارش پایگاه خبری ایران و رورسیه به نقل از زومیت، سال ۲۰۲۲ برای بیت کوین و بازار رمزارزها روند خیلی خوبی نداشت شاهد کاهش ارزش درخورتوجه این بازار بودیم. با آغاز سال ۲۰۲۳ جان تازه‌ای به فضای کریپتو دمیده شد و ارزش هر واحد بیت کوین پس‌ از ماه‌ها به مرز ۲۰ هزار دلار رسید.

به گزارش زومیت، اکنون قیمت هر واحد بیت کوین پس از حدود ۷ ماه بار دیگر به محدوده‌ی ۲۵ هزار دلار رسیده و در لحظه‌ی نوشته شدن این مقاله حتی سطح ۲۵۹۰۰ را نیز رد کرده است. جلسه‌ی اخیر فدرال رزور و سقوط تعدادی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان ازجمله سیلیکون ولی و سیلورگیت می‌تواند ازجمله دلایل مهمی باشد که به صعود طوفانی بازار رمزارزها طی روزهای گذشته کمک کرده است.


اکنون باید دید با ورود بیت کوین به سطح مهم ۲۵ هزار دلار، آیا سرانجام شاهد پایان زمستان رمزارزها خواهیم بود و این بازار روند صعودی را ادامه خواهد داد یا خیر.

تبلیغات