سقف تراکنش خرید کارتی برای صرافی‌ها افزایش پیدا کرد

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از تسنیم، محمدرضا مانی یکتا؛ مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص تغییر سقف تراکنش خرید از کارتخوان‌های صرافی‌ها، اعلام کرد: یکی از نیازمندی‌هایی که این روزها منعکس شده، بحث افزایش سقف خرید کارتی در سرفصل‌های مشخص بانک مرکزی از صرافی‌هاست که در این رابطه ما پیشنهاد مربوطه را تهیه کردیم و در حال طی تشریفات قانونی است تا سقف خرید از کارتخوان‌ها در خصوص صرافی‌های مشخصی که این خدمت را ارائه می‌دهند بازبینی شود و به مرحله اجرا برسد.

او تأکید کرد: تا الان به دو طریق سقف تراکنش‌های خرید کارتی کنترل می‌شده است؛ نخست سقف روزانه هر تراکنش بانکی با هر کارت بانکی بود که این سقف در ماه های گذشته از 50 به 100 میلیون تومان افزایش یافت. دوم اینکه تمامی کارتهای بانکی یک شخص در یک روز مجموعاً 100 میلیون تومان می تواند تراکنش داشته باشد که این مبلغ کماکان ثابت مانده است.

تبلیغات