رونمایی سایت چهارزبانه دانشگاه تهران

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه و به نقل از ایرنا، سیدمحمد مقیمی در آیین رونمایی این وب سایت گفت: توسعه کسب و کارها در بخش های اقتصادی و اجتماعی و طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت‌ها امروز جزئی از زندگی سازمانی همه سازمان هایی شده است که می خواهند در عرصه بین المللی حضور داشته باشند و اصولا بدون چنین ابزاری نمی شود هرگز صحبت از رقابت در عرصه بین المللی کرد.

وی گفت: در خصوص نداشتن ابزار در عرصه ملی و محلی هم جای تردید وجود دارد که آیا نهاد و سازمانی می‌تواند بدون عنایت به این مقوله چشم انداز موفقی برای خود داشته باشد.

تبلیغات