حقوق آخرین ماه بازنشستگان پرداخت شد

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از فارس، حقوق آخرین ماه سال ۱۴۰۱ برای بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و خزانه کل کشور عصر امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفندماه) به حساب این افراد واریز شد.

تبلیغات