تصویب افزایش بهای بلیت مترو در سال جدید

به گزارش خبرگزاری ایران و روسیه به نقل از مهر، در یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای تعیین بهای بلیت مترو در دستور کار قرار گرفت.

با رأی اکثر اعضای شورای شهر تهران بهای بلیت مترو برای سال آینده ۲۵ درصد افزایش یافت.

سپس ۱۰ درصد تخفیف در ساعت اوج سفر نیز از سوی اعضای شورا به تصویب رسید.

بر اساس رأی اعضا سقف افزایش قیمت خطوط ۵۰ نیز درصد شد و این در حالی است که بلیط ورودی مترو به قیمت حدود ۳ هزار تومان رسید.

تبلیغات