تخصیص ۵۶ هزار میلیارد برای یارانه نان

به گزارش خبرگزاری ایران و روسیه به نقل از تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بخش‌های (۴)و (۵) و (۶) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش‌ (۴) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت یارانه نان.

در بخش‌ (۵) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: مبلغ یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و یکصد و سی میلیارد (۱,۲۶۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و بازپرداخت ایفای تعهدات طرح‌های صرفه جویی ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و برق دار نمودن چاه‌های کشاورزی و سوخت لازم جهت چاه‌های کشاورزی و ماشین‌آلات کشاورزی.

در بخش‌ (۶) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (۴۸۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت عوارض و مالیات  ارزش‌افزوده ‌فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و  ایفای تعهدات سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اولویت جزء ۲ بند «الف» تبصره (۱۸)این قانون.

جدیدترین اخبار

دانش و پژوهش

اخبار اقتصادی