تحریم های ضد روسیه بر کشورهای فقیر تأثیر می گذارد


به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از اسپوتنیک، محمد الغزالی التیجانی سراجا، سفیر سودان در روسیه گفت که اعمال تحریم های یکجانبه علیه روسیه بر کشورهای فقیر تأثیر گذاشته است.
سراجا گفت: اعمال تحریم‌های یکجانبه ممکن است به یک اثر منفی منجر شود و اعمال تحریم‌ها علیه روسیه ممکن است سایر کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهد و شرایطی را ایجاد کند که سایر کشورها نیز تحت تأثیر قرار گیرند.
وی یادآور شد که سودان برای مدت طولانی تحت تحریم بوده است و این تحریم ها تأثیر منفی بر رفاه جامعه داشته است. به عقیده وی معیارهای خاصی برای اعمال تحریم ها لازم است و تصمیم گیری در مورد آنها باید با مشارکت یک سازمان بین المللی به عنوان مثال سازمان ملل انجام شود.
وی افزود: فکر نمی‌کنم این ابزار مؤثری باشد، و چیزی نیست که بتواند مشکلی را حل کند. حتی در مورد معامله غلات، در مورد تحویل کود به کشورهای نیازمند، تحریم ها نه تنها بر روسیه، بلکه بر کشورهای نیازمند نیز تأثیر منفی می گذارد.

تبلیغات