برگزاری-خوب-انتخابات-در-ایران

سفیر روسیه در تهران: اطمینان داریم انتخابات در ایران به خوبی برگزار می شود

سفیر روسیه در تهران:

اطمینان داریم انتخابات در ایران به خوبی برگزار می شود

الکسی ددوف، سفیر روسیه در تهران، درباره نگاه این کشور به انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت:”ما مطمئن هستیم که انتخابات به خوبی و بدون مشکل جدی در ایران برگزار می شود و مردم ایران می توانند نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند.”

تبلیغات