افزایش سه برابری سهمیه تحصیل رایگان دانشجویان ایران در روسیه

به گزارش خبرگزاری ایران و روسیه به نقل از شرق، الکسی ددوف، سفیر فدراسیون روسیه در ایران : همکاری در حوزه آموزشی بین ما و ایران کاملاً پویا و در حال توسعه است.

در حال حاضر حدود ۶۰۰۰ دانشجوی ایرانی در روسیه مشغول به تحصیل هستند. و در سال ٢٠٢٢ سهمیه بورسیه های دولتی را افزایش دادیم – این حق دریافت آموزش رایگان در روسیه است.

برای ایران این سهمیه تا سه برابر افزایش یافته است: از ١٠٠ به ٣٠٠ بورسیه.

تبلیغات