ادامه جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از فارس، علی حسین رعیتی فرد امشب در حاشیه جلسه شورای عالی کار گفت: ۳۱۳ مین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت از صبح امروز برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده در وزارت کار در جریان است و هنوز توافقی حاصل نشده است.

معاون روابط کار وزارت کار در مورد ارقامی که در برخی رسانه ها به نقل از افرادی درج شده، گفت: مذاکرات در جریان است، هر طرف ارقام پیشنهادی ارائه می کند، ولی هنوز رقمی برای تعیین سبد معیشت خانوار و یا حداقل حقوق کارگران تصویب و قطعی نشده است.

وی گفت: ارقامی که رسانه ها اعلام کرده اند صرفا گمانه زنی است و هر وقت تصمیم قطعی گرفته شود از طرف روابط عمومی وزارت کار به شکل رسمی اعلام می شود.

جدیدترین اخبار

دانش و پژوهش

اخبار اقتصادی