ابقای تاج در ریاست کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در سمت ریاست کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی کنفدراسیون فوتبال آسیا باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری ایران و روسیه به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) از انتصاب روسا و نواب رئیس کمیته‌های مختلف این کنفدراسیون در دوره 2023 تا 2027 خبر داد.

AFC نام مهدی تاج را به‌عنوان رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی کنفدراسیون فوتبال آسیا تا سال 2027 ذکر کرد. رئیس فدراسیون فوتبال از سال 2019 تا 2023 نیز عهده‌دار این سمت بود.

لیست کامل انتصاب‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا در کمیته‌های مختلف به شرح زیر است:

کمیته حسابرسی و انطباق
رئیس: مهند فهمی حمد

کمیته فدراسیون‌ها
رئیس: هاشم حیدر
نایب رئیس: بسام عادل جلیل

کمیته مسابقات
رئیس: تران کووک توان

کمیته توسعه
رئیس: یاسر المسیهل
نواب رئیس: هان اون گیونگ و پانکاج بیکرام نمبانگ

تبلیغات