ایران عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان گواهی حلال شد

به گزارش پایروس، از سازمان ملی استاندارد ایران، پنجمین مجمع عمومی انجمن صادرکنندگان گواهی حلال (AHAC) با حضور نمایندگان کشور های عضو در استانبول ترکیه برگزار شد که در این رویداد بین المللی، نخستین انتخابات هیات مدیره انجمن صادر کنندگان گواهی حلال نیز برگزار و «ابراهیمی» به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو هیات مدیره این انجمن انتخاب شد.

مشارکت فعال در جلسات تعاملی با حضور پیشگامان صنعت حلال و ذی‌نفعان آن، بررسی روند های فعلی و جهتگیری‌های جدید در بازار حلال و هماهنگی در روند صدور گواهی حلال در ایران و جهان و در نهایت تسهیل تجارت، از دستاوردهای مهم این عضویت است.

انجمن صادرکنندگان گواهی حلال به منظور پاسخ به نیاز سازمان های فعال در حوزه صنایع غذایی و لوازم آرایش برای دستیابی به محصولات حلال و ایمن و با مشارکت نهادهای جامعه مدنی و ذی نفعان تشکیل شده که مسوولیت تعیین الزامات عمومی برنامه صدور گواهی حلال AHAC و الزامات مورد نیاز نهادهای صدور گواهی را عهده دار است.

هدف اصلی این انجمن، توسعه گواهی حلال در میان ذی‌نفعان در سراسر جهان و ایجاد زنجیره اعتماد و اطمینان مستمر نسبت به این ساختار است.