Resizer 16948877074231

به گزارش پایروس به نقل از برنا، با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ  ۹۵۳.۱ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

علی رغم کاهش تقاضا در عملیات بازار باز و نیز افزایش مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در هفته گذشته، به نظر می‌رسد که افزایش مانده ریپو در بازار بین بانکی اثرگذار بوده و نرخ بهره بین بانکی با افزایش جزئی همراه شده است. همچنین هفته گذشته دولت حدود هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان دیگر از اوراق خود را به فروش رساند تا مجموع فروش خود در هفت حراج را به ۲۷.۲ همت برساند.

علی رغم کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی تقاضاها در عملیات بازار باز و رسیدن آن به بیش از ۱۱۰ همت و نیز کاهش حدود ۱.۵ هزار میلیارد تومانی مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در هفته گذشته، برخلاف هفته‌های گذشته به نظر می‌رسد که افزایش ۳.۸ هزار میلیارد تومانی مانده ریپو در بازار اثرگذار بوده و نرخ بهره بین بانکی نه تنها افزایشی نشده بلکه با کاهش جزئی ۰.۰۲ واحد درصدی به ۲۳.۵۵ درصد رسیده است.

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) استفاده کنند.