اقدام ویژه دولت برای پیگیری عوامل مسمومیت دانش آموزان

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با دستور رئیس جمهور کمیته ویژه‌ای برای پیگیری مساله و شناسایی عوامل مسمومیت دانش آموزان در کشور ایجاد شد و امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برسد.

انسیه خزعلی پنجشنبه ۱۱ اسفند در حاشیه نخستین کنگره استانی بانوان تاثیرگذار استان بوشهر اظهار کرد: مسمومیت دانش‌آموزان را دشمن ایجاد کرده است و به آن دامن می‌زند تا از سوء استفاده و بهره‌برداری سیاسی کند.

وی تصریح کرد: امیدواریم با اهتمام دولت در زمینه ارتقای تحصیلی بانوان و شناسایی عوامل مسمومیت دانش آموزان دختر، زمینه آرامش این قشر در سرزمین ایران فراهم شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده  بیان کرد: با بررسی‌های انجام شده در این دور اعتبارات خوبی برای بوستان بانوان، آموزش، مهارت آموزی، آسیب زدایی و پیشگیری از بازماندگی تحصیل بانوان با فراهم کردن تحصیل برای دختران روستاهای دورافتاده پیش بینی شده است.

خزعلی ادامه داد: هرچند بازماندگی از تحصیل بانوان در استان بوشهر نسبت به دیگر استان‌ها کم است، اما باز هم برای همین تعداد کم نیز برنامه‌هایی مانند سایر استان‌ها اجرا می‌شود.

وی گفت: ایجاد خوابگاه‌های دانش آموزی در روستاهای مرکزی، دور، محروم و بخش‌های عشایری از جمله راهکارها و برنامه‌هایی است که برای کاهش بازماندگی تحصیلی بانوان در دستور کار است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: برخی حمایت‌هایی که انجام گرفت زمینه مهارت آموزی و اشتغال زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست را فراهم کرده است.

خزعلی یکی از برنامه‌های دولت درمعاونت زنان و امور خانواده را ایجاد کسب و کار پایدار خانواده محور عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود زنان هم کانون گرم خانواده را داشته باشند و بتوانند مهارت‌های شغلی لازم آموزش ببینند.

وی با اشاره به اینکه این حمایت‌ها در قالب تسهیلات و حمایت از کارآفرینان است، اظهار کرد: امروز با ارتباطی که با کشورهای عضو کنگره زنان تاثیرگذار فراهم شده مقدماتی برای بازار مجازی در سطح ملی و بین المللی ایجاد شده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به برگزاری کنگره زنان تاثیرگذار در ۱۵ استان کشور گفت: برگزاری این کنگره از ایده‌هایی است که از سال گذشته در سطح ملی و بین المللی مطرح و امسال در استان‌ها برگزار شده است.

خزعلی ادامه داد: زنانی که در محیط‌های مختلف اداری، منزل، محیط‌های اجتماعی، ملی و بین المللی بتوانند اثرگذاری ویژه‌ای داشته باشند شناسایی وتعدادی از آن‌ها در کشور و استان‌ها معرفی می‌شوند.

خزعلی در باره بیمه زنان سرپرست خانوار عنوان کرد: اعتبار آن‌هایی که زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند تا حدی تامین شده است و اگر بودجه این طرح تامین شود توسعه می‌یابد.

وی در باره بیمه زنان خانه دار روستایی دارای سه فرزند هم تصریح کرد: برنامه اجرایی این طرح تعریف و اجرایی می‌شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به سخنان بانوان تاثیرگذار استان بوشهر اظهار کرد: انتظار است زنان و دختران این سرزمین با همت، غیرت و مداومت در کار هم در خانواده، محله و محیط تغییر ایجاد کنند.

خزعلی تاکید کرد: استانی مانند بوشهر محروم نیست و به داشتن سرمایه‌هایی مانند زنان غیرتمند این استان متنعم است و باید امکانات و شرایط‌ی برای کارکرد بهتر برای آنان فراهم شود.

تبلیغات