ششمین اجلاس سالیانه مدیریتی

به گزارش پایروس به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، در این اجلاس دو روزه بررسی های لازم بر روی جزئیات اساسنامه ازجمله اهداف،

اصطلاحات و تعاریف، مجمع عمومی و اعضای آن، نحوه انتخاب اعضای مجمع عمومی، محل استقرار و تامین بودجه مجمع،

نحوه انتخاب رئیس و نائب رئیس، استقلال و بی‌طرفی مجمع، انواع عضویت و فرایند عضویت،

فرایند ارزیابی نهاد تایید صلاحیت، وظایف و نحوه انتخاب هیات تصمیم گیری، شرایط ترتیبات شناسایی چند جانبه،

صلاحیت تیم ارزیابی همترازی، نحوه انتخاب رهبر و اعضای تیم، وظایف تیم ارزیابی، صلاحیت و شایستگی کارشناس اسلامی،

معیارهای شایستگی والزامات ارزیابان نهادهای اعتباربخشی، عضویت و معیارهای امضای ترتیبات شناسایی انجام شد.

تمرکز اصلی این اجلاس، تصویب اساسنامه مجمع اسلامی نهادهای تایید صلاحیت حلال، استقلال و بی طرفی مجمع،

عملیات تایید صلاحیت حلال در بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، انواع عضویت ها و محل استقرار دبیرخانه بود.

همچنین در تشریح شیوه انتخاب اعضای مجمع عمومی و کمیته اجرایی که یکی از مهم‌ترین ارکان مجمع اسلامی نهادهای تایید صلاحیت حلال است،

پس از بررسی اعضا، در نهایت نحوه انتخاب اعضای کمیته، شرح وظایف، اختیارات کمیته و محل استقرار به تصویب رسید.

با پیشنهاد «سید محمود هاشمی» رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران،

هفتمین اجلاس سالیانه مدیریتی تایید صلاحیت کشورهای اسلامی SMIIC-AC به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

ششمین اجلاس سالیانه مدیریتی تایید صلاحیت کشورهای اسلامی SMIIC-AC با حضور ۱۲ کشور عضو، از ۱۵ تا ۱۷ شهریور در کشور ترکیه برگزار شد.