با استعانت از درگاه پروردگار رحمان پایگاه خبری اقتصاد ایران و روسیه (پایروس_ www.eciru.ir) دارای مجوز شماره ۹۲۱۱۱ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ آغاز به کار نمود .

ما بر آن شدیم، پایگاه خبری اقتصادی ایران و روسیه (پایروس) را در راستای انجام رسالت خبری و حرفه ای بنا نهاده تا در راه اعتلا و اقتدار میهن عزیزمان قدم برداریم و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.
پایگاه خبری اقتصادی ایران و روسیه با نگاهی بی طرفانه به موضوع اقتصاد، بر محور توسعه اقتصادی دو کشور ایران و روسیه و دیگر کشورها سعی در انجام رسالت اطلاع رسانی خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی نموده و در این مسیر با کمک گرفتن از نیروی متخصص و همکاران متعهد خود تلاش میکند تا زمینه و بستری مناسب جهت معرفی و شناخت هر چه بیشتر، از مبادلات اقتصادی ایران و روسیه، سرمایه‌گذاری‌های فی‌مابین و مناسبات اقتصادی این دو کشور ایجاد نماید و در این مسیر نگاهی به مسائل روز در حوزه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی ورزشی وسیاسی نیز داشته باشد.
پایگاه خبری اقتصادی ایران و روسیه (پایروس) همواره با رعایت اصول حرفه ای سعی در ارائه تحلیل های درست و مفید در مورد مسائل اقتصادی در جهت پیشبرد رسالت خبری خود دارد.
ایجاد یک چشم انداز شفاف و صحیح از رشد و پیشرفت اقتصادی بین ایران و روسیه همچنین ایجاد فضایی مناسب برای شناخت و معرفی صاحبان صنایع از یکدیگر در جهت همکاری و توسعه اقتصادی منطقه‌ای در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از اهداف پایگاه خبری تحلیلی ایران و روسیه بشمار میرود.
در این مسیر توجه و تأکید به حفظ مصلحت اسلام، نظام اسلامی و ارکان آن به‌گونه ای که اطلاع رسانی و افشای مطالب موجب تضعیف کلیت ارزش های مورد احترام نشود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
امید است با لطف پروردگار منان در این مسیر خطیر موفق و این پایگاه خبری تحلیلی به اهداف عالیه خود رسیده و رسالت خبری خویش را به نحو مطلوب به انجام رساند.

شناسنامه پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد ایران و روسیه
  • صاحب امتیاز : عبداله مهاجر دارابی
  • مدیر مسئول: حمید رضا بیات
  • سردبیر: 
  • مدیر فنی :
  • مدیر روابط عمومی : 
  • مدیر تبلیغات و سازمان آگهی ها : 
  • مدیربازرگانی: محمد بیات
  • مدیر داخلی : 
    همکاران تحریریه :