تشریح جزئیات پاداش صرفه‌جویی در مصرف گاز

به گزارش پایروس،مسلم رحمانی در خصوص جزییات پاداش صرفه جویی اظهار کرد: طبق مصوبه امسال دولت درباره پاداش صرفه‌جویی، فرصت خوبی مهیا شده و اگر مشترکان در بازه زمانی ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفندماه نسبت به دوره مشابه در سال پیش ۱۰ تا ۳۵ درصد کمتر مصرف کنند، از پاداش بیش از ۱۰ برابر قیمت متوسط سه پله نخست بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه با این تفاسیر مشترکان نه‌تنها هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد، بلکه مبلغی نیز به عنوان پاداش صرفه‌جویی دریافت می‌کنند و در قبض خود مشاهده خواهند کرد، گفت: به طور مثال یک مشترک در تهران یعنی اگر یک بخاری که همواره روشن است را چهار ساعت در روز خاموش کند بی‌شک شامل این پاداش می‌شود.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز اظهار کرد: مصرف ۱.۳ درصد مشترکان پرمصرف نزدیک به پنج درصد کل مصرف بخش خانگی یعنی پنج میلیارد مترمکعب است.

به گفته رحمانی، تعرفه‌های گاز امسال نسبت به سال ۱۴۰۱ تغییری نکرده اما امسال فاصله پلکان‌ها ۱۰۰ تایی شده است، در برخی مناطق حدود ۸۰ درصد مشترکان چه شهری چه روستایی مصارف غیر متعارف دارند به طور مثال در یک منزل هفت بخاری همزمان روشن است.