رشد 7.1 درصدی اقتصاد ایران

به گزارش پایروس،مرکز آمار ایران گزارش مقدماتی خود از تغییرات تولید ناخالص داخلی در تابستان ۱۴۰۲ را منتشر کرد.

براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در تابستان ۱۴۰۲ در مقایسه با تابستان سال گذشته ۷.۱ درصد افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت هم ۴.۲ درصد گزارش شده است.

طبق جدول ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بخش کشاورزی منفی ۳.۲ درصد، بخش نفت و گاز ۲۵.۶ درصد، معادن ۱.۷ درصد، صنعت ۲.۶ درصد، تامین آب، برق و گاز طبیعی منفی ۶.۳ درصد، ساختمان ۲.۹ درصد و خدمات ۷.۵ درصد بوده است.

14020906000697 Test NewPhotoFree

رشد ۴.۳ درصدی تشکیل سرمایه ثابت

طبق این گزارش، در تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه سال قبل هزینه مصرف خصوصی ۷.۹ درصد و هزینه مصرف دولت ۱۶.۶ درصد رشد داشته است.

14020906000698 Test NewPhotoFree

در تابستان امسال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. در اجزای تشکیل سرمایه، تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات ۶.۱ درصد و تشکیل سرمایه در بخش ساختمان ۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به‌معنای افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در حوزه خرید ماشین آلات و احداث ساختمان و بنا است. ارزش محاسبه شده، بر مبنای قیمت‌های ثابت است و تورم و تغییرات قیمت از آن حذف می‌شود.

برچسب ها: