حماس اسیر روس را آزاد کرد

به گزارش پایروس، یدیعوت آحارونوت گزارش داد که در حال حاضر ۱۳ اسیر اسرائیلی از جمله ۹ کودک به صلیب سرخ در غزه تحویل داده شدند.

از سوی دیگر، هیات امور اسیران و باشگاه اسیران فلسطینی اسامی ۳۹ فلسطینی را که قرار است امروز توسط رژیم صهیونیستی آزاد شوند، منتشر کردند.

نیروهای رژیم صهیونیستی نیز در اطراف زندان عوفر به حالت آماده باش درآمده‌اند تا مانع از جمع شدن فلسطینی‌ها برای استقبال از اسیران فلسطینی آزاد شده شوند.

جنبش حماس همچنین یک اسیر دارای تابعیت روسی را آزاد کرد.