تراز تجارت غیر‌نفتی ایران دوباره منفی شد

به گزارش پایروس،بر اساس آمار رسمی گمرک در هشت ماه سال جاری، آمار تجارت خارجی نشان می‌دهد در مجموع ۲۴.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۴۲.۱ میلیارد دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزنی حدود ۴ درصد افزایش داشته و از نظر ارزشی ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین در هشت ماه امسال، ۹۰ میلیون تن کالای ایرانی غیرنفتی از کشور به ارزش ۳۲ میلیارد دلار صادرات شده که در مقایسه با مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۷ درصد افزایش داشته و از نظر ارزش تنها ۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر این اساس، تراز تجاری غیرنفتی کشور در هشت ماه امسال منفی است؛ هر چند با لحاظ صادرات نفت تراز تجاری کشور بیش از ۱۰ میلیارد دلار مثبت است.

یکی از آمارهای مهم اقتصاد حجم تجارت خارجی است که تجارت ۷۴ میلیارد دلاری در هشت ماه سال جاری نشان می‌دهد استراتژی دولت در تنوع بازارهای صادراتی موفق بوده به گونه‌ای که توانسته است ۲۴.۷ میلیون تن تجهیزات و کالاهای مورد نیاز تولید را وارد کشور کند.

همچنین بازارهای مختلفی برای صادرات کالاهای ایرانی پیدا شده است که در این مدت ۹۰ میلیون تن کالا به ارزش بیش از ۳۲ میلیارد دلار صادر شده است.

یکی از سیاست‌های دولت کاهش اتکا به درآمد نفتی و ارزآوری به وسیله صادرات کالاهای غیر نفتی به شمار می‌رود.

چرا تراز تجاری غیرنفتی منفی است؟

بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیر نفتی ناشی از کاهش قیمت های جهانی به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی است که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهد و حدود ۴۰ درصد کاهش قیمت جهانی داشتند.

به همین دلیل است که اگرچه ۲۷ درصد افزایش وزن در صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم اما کاهش قیمت‌های جهانی موجب شده که به لحاظ ارزشی تنها ۱.۶ افزایش داشته باشیم. علاوه بر این عدم پیچیدگی فناوری در اقتصاد ایران موجب شده که متوسط ارزش یک تن کالاهای صادراتی کمتر از یک تن کالای وارداتی باشد.