دخالت بی سابقه چین در نرخ یوان

به گزارش پایروس، کنترل شدید چین بر نرخ یوان از سال ۲۰۱۰ بی سابقه بوده است؛ در نتیجه این کنترل، نوسان (volatility) به کم ترین سطوح خود رسیده است.

معمولا بعد از رسیدن نوسانات به این سطوح، حرکات بزرگی در نرخ یوان رخ می دهد که خود خطری برای یوان محسوب می شود. زیرا کاهش بیشتر ارزش یوان موجب موج دیگری از خروج سرمایه شده و ارزش یوان را مجددا کاهش می دهد.

دخالت شدید و کم سابقه چین در نرخ یوان