شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ ۲۳:۰۲ - 2024/05/25 RU EN
آمریکا-۳۷-نهاد-چینی-را-تحریم-کرد
21 اردیبهشت 1403

آمریکا ۳۷ نهاد چینی را به فهرست سیاه تجاری خود اضافه کرد!

بر اساس گزارش خبرگزاری پایروس نیوز، دولت آمریکا 37 نهاد چینی را با ادعای ایجاد تهدیدات امنیتی به فهرست سیاه تجاری خود اضافه کرد. 11 مورد از این نهادها بهارتباط…