گاز 3

به گزارش پایروس، «دیمیتری بیریچفسکی» مدیر بخش همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه روسیه گفت:

امکان گسترش اتحادیه گاز قزاقستان، روسیه و ازبکستان با ورود کشورهای جدید وجود دارد.

وی ادامه داد: ما برای چنین همکاری هایی با این تفاهم که باید برای همه طرفین سودمند و سازنده باشد

و مواضع همه شرکت کنندگان در نظر گرفته شود، آماده هستیم.

اتحاد سه گانه سال گذشته از طرف روسیه مطرح شد که گاز روسیه را از طریق قلمرو قزاقستان به ازبکستان منتقل می‌کند.

در همین زمینه در ژانویه ۲۰۲۳، گازپروم و وزارت انرژی ازبکستان نقشه راه همکاری در صنعت گاز را امضا کردند.

سخنگوی ریاست فدراسیون روسیه نیز در آذر ماه سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه ها گفت: ایده ایجاد اتحادیه گازی بین روسیه، قزاقستان و ازبکستان باتوجه به ویژگی های سه طرف بسیار مرتبط است و منافع این کشورها را تامین می‌کند.

وی تصریح کرد: با توجه به رشد اقتصاد قزاقستان و ازبکستان این کشورها نیازمند گاز بیشتری هستند که باید نیاز داخلی خود را تامین و حتی به کشورهای دیگر نیز صادر کنند.