Resizer 16879205510471

پایگاه خبری پایروس، وزگلیاد روسیه در گزارشی آورده است: پس از پیشنهاد مسکو که سال گذشته توسط پوتین برای ایجاد یک هاب گاز در ترکیه مطرح شد، تهران نیز ابتکار مشابهی را ارائه کرد. جاه طلبی ابتکار ایران به طور بالقوه بسیار فراتر از طرح ترکیه است. می توان در مورد ایجاد یک اوپک گازی تمام عیار صحبت کرد که بنیانگذاران آن روسیه، ایران، قطر و ترکمنستان به ترتیب رتبه های اول، دوم، سوم و چهارم را از نظر ذخایر گاز طبیعی در جهان دارند. روسیه تاکنون، در بازارهای گاز آسیایی با ایران رقابت کرده اما، با قضاوت بر اساس آخرین ابتکارات، تصمیم گرفته شده که رقابت را به یک مشارکت و حتی یک کارتل تبدیل کند.