315372 939

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از ایرنا، گرچه وضعیت بارشی اندکی بهتر شده اما آورد سدهای تهران همچنان در وضعیت نامطلوب قرار دارند.

تازه‌ترین گزارش شرکت آب منطقه‌ای تهران نشان می‌دهد پارسال حجم آب موجود در سدهای ۵ گانه تهران ۴۴۷ میلیون متر مکعب بوده که کاهش را نشان می‌دهد.

سد امیرکبیر از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ فروردین ماه ۶۲ میلیون متر مکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال که ۷۳ میلیون متر مکعب آب داشت ۱۱ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

سد لتیان هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ فروردین ماه ۴۴ میلیون متر مکعب آب دارد، پارسال و در همین بازه زمانی موجودی آب این سد ۵۲ میلیون متر مکعب بوده که ۸ میلیون متر مکعب کاهش دارد.

سدلار از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ فروردین ماه ۲۳ میلیون متر مکعب حجم موجودی مخزن دارد و این درحالی است که پارسال و در همین بازه زمانی این عدد ۳۹ میلیون متر مکعب بوده که ۱۵ میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

سد طالقان هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ فروردین ماه ۱۷۶ میلیون متر مکعب موجودی حجم آب را به ثبت رسانده است.

مقایسه میزان موجودی آب این سد با زمان مشابه پارسال که ۲۱۳ میلیون متر مکعب بوده کاهش ۳۷ میلیون متر مکعبی را نشان می‌دهد.

سد ماملو با ۵۵ میلیون مترمکعب موجودی آب از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ فروردین ماه در مقایسه با ۷۱ میلیون متر مکعب دوره مشابه پارسال با کاهش ۱۶ میلیون متر مکعبی روبرو است.