کاهش ارزش یورو در سامانه سنا

به گزارش پایروس امروز پنج شنبه (۲۷ مهر)، هر دلار در بازار سنا ۴۰۸ هزار و ۵۱۱ ریال خریداری و ۴۱۲ هزار و ۲۲۱ ریال فروخته شد.

هر یورو هم، ۴۳۰ هزار و ۲۳۱ ریال خرید و ۴۳۴ هزار و ۱۳۸ ریال فروخته شد.

هر پوند انگلیس هم، ۴۹۶ هزار و ۲۷۴ ریال خرید و ۵۰۰ هزار و ۷۸۱ ریال فروخته شد.

هر لیر ترکیه هم ۱۴ هزار و ۵۸۲ ریال خرید و ۱۴ هزار و ۷۱۴ ریال فروخته شد.

هر یوان چین هم ۵۶ هزار و ۱۶ ریال خرید و ۵۶ هزار و ۵۲۵ ریال فروخته شد.

درهم امارات عربی متحده هم ۱۱۱ هزار و ۲۳۵ ریال خرید و ۱۱۲ هزار و ۲۴۵ ریال فروخته شد.

برچسب ها: