به گزارش پایروس، شک نیست که دشمنان خارجی درپی آشفته کردن بازار ارز کشورند اما توطئه های آنان بر بستری از سوء مدیریت، انکار واقعیت جاری در بازار غیررسمی ارز، چشم پوشی عامدانه از واقعیت های سیاست داخلی و اوضاع خاورمیانه و تحریم ها، توجه به اقدامات روبنایی و کوتاه مدت و بخصوص عدم صداقت با مردم در بیان اخبار ارزی، درحالی که آنها جلوتر و بیشتر از دولت واقعیت ها و تحولات اقتصاد ملی و جهانی را درک کرده و به موقع به آن واکنش نشان می دهند، حرکت می کند.

این روزنامه نوشته است: دوری گفتمان ارزی دولت از واقعیت های کف اقتصاد و پیوند دادن آن با موضوعات ایدئولوژیک ،شعاری و تریبونی فقط آب به آسیاب دشمن می ریزد و البته لبخند پرمعنی افکار عمومی را هم به دنبال دارد و باعث کاهش قیمت ارز هم نمی شود و می‌بینیم که نشده است. درنهایت هم، راه حل کنترل نرخ این روزهای بازار ارز که می دانیم ریشه ای روانی و ذهنی دارد، از آرامش بخشی به جامعه از طریق بیان صادقانه واقعیت ها به مردم و پرداختن به آرام کردن اذهان، به جای تحریک و سخنگویی طلبکارانه می گذرد؛ البته راه حل کاهش پایدار قیمت ارز از تن دادن به مکانیسم بازار و تک نرخی شدن آن می گذرد وچه خوب که دولت سیزدهم فرمان را به این سو بچرخاند یا دست کم قصدش را اعلام کند.

منبع/ بیان فردا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *