پرونده رسوبی اموال تملیکی

به گزارش پایروس، حسین ایزدی گزارشی از عملکرد این اداره طی یک سال گذشته ارائه کرد و اظهار داشت: در سال گذشته پنج هزار پرونده رسوبی که از دولت گذشته مانده بود را تعیین تکلیف کردیم، این امر یک کار ویژه‌ای به شمار می‌رفت.

وی افزود: امسال نیز به پرونده‌های رسوبی رسیدگی می‌کنیم و همین مقدار را مد نظر قرار داده‌ایم.

مدیرکل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران با بیان اینکه ما در گمرکات تهران نباید امسال کالای رسوبی داشته باشیم، گفت: حذف رسوب کالاها تا ۶ ماه سال آینده محقق خواهد شد.

وی گفت: اکنون در حال تفکیک پرونده‌های هستیم تا میزان وضعیت سوخته‌ کالاها را در حادثه آتش سوزی یکی از انبارهای اموال تملیکی که در تیرماه سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد، را بررسی کنیم.

ایزدی با بیان اینکه در حوزه متروکه اتفاق ویژه‌ای افتاده است گفت: سازمان اموال تملیکی در گذشته از تحویل گرفتن کالای متروکه متواری بوده است، اما اکنون مطالبه‌گر شده‌ایم و به سرعت به وضعیت کالاها و پرونده ها رسیدگی می‌کنیم.

وی عنوان کرد: در دولت‌های گذشته در تعیین تکلیف کالاها کار نکرده‌اند، یعنی اراده ای برای کار کردن وجود نداشته است، اما اکنون با روحیه جهادی در این سازمان از حوزه انفعال به حوزه فعال رسیده‌ایم.

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران با اشاره به راهبرد تعیین تکلیف سالانه هشت هزار میلیارد تومان کالای اموال تملیکی گفت: در این دولت کارهای خوبی در خصوص ساماندهی کالاها نسبت به دولت‌های گذشته اتفاق افتاده است که قابل مقایسه با گذشته نیست.

وی بیان داشت: تا پایان سال راهبرد و برنامه عملیاتی تعیین کرده‌ایم که یکی از این راهبردها این است که به رقم هشت هزار میلیارد تومانی در تعیین تکلیف کالاها دست یابیم در یک سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان کالاها در انبارهای این اداره کل تعیین تکلیف شده است.