افزایش ۴۰ درصدی ظرفیت تولید سالانه برق کشور

به گزارش پایروس به نقل از ایرنا، ساناز جعفرزاده اظهار کرد: امسال با رایزنی‌هایی که انجام شد شرکت پخش فرآورده‌های نفتی وضعیت تأمین سوخت نیروگاهی را بهتر کرد.

وی میزان پرشدگی مخازن گازوئیل را ۷۲ درصد، مازوت ۶۸ درصد اعلام کرد و گفت: امسال نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد تأمین سوخت بیشتر شده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی ادامه داد: تأمین بهتر سوخت نیروگاهی

این اطمینان را ایجاد می‌کند که در فصل سرما که مصرف سوخت در بخش خانگی بیشترمی شود نیروگاه‌ها با مشکل روبرو نشوند.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: زمستان نیروگاه‌ها ناگزیر به استفاده از سوخت جایگزین هستند که

هرچه وضعیت ذخیره‌سازی سوخت مایع بهتر باشد نگرانی در باره تأمین سوخت نخواهیم داشت.

امسال نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته ۲.۲ درصد انرژی بیشتری تولید کردند

وی گفت: امسال نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته ۲.۲ درصد انرژی بیشتری تولید کردند درحالی‌که سوخت کمتری به میزان ۱.۷ درصد استفاده کردند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی علت این امر را افزایش بازدهی نیروگاه‌ها دانست

و بیان کرد: بهترشدن وضعیت بازدهی نیروگاهی با اقدام‌هایی که صورت‌گرفته میزان مصرف سوخت در آنها را کاهش داده که قدم مثبتی در کاهش آلودگی‌ها است.

جعفرزاده تاکید کرد: امسال میزان تخصیص گاز به نیروگاه‌ها ۱۰ درصد بیشتر شده است که این امر موجب کاهش ۶۶ درصدی میزان گازوئیل و ۳۷ درصدی مازوت شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: میزان پرشدگی مخازن سوخت نیروگاه‌ها تا ابتدای آبان به ۸۵ درصد برسد تا بتوان فصل سرد زمستان را نیز به‌راحتی پشت سرگذشت.

بر اساس اعلام وزارت نفت گاز طبیعی ‌تاکنون به ۱۰۱ نیروگاه کشور رسیده که از این تعداد، ۱۵ نیروگاه در دو سال فعالیت دولت سیزدهم گازرسانی شده است،

به‌طوری که این اقدام‌ها سبب ثبت رکورد تازه انتقال گاز به نیروگاه‌های کشور با دریافت ۳۲۴ میلیون مترمکعب گاز در یک روز شد،

همچنین از ۳۲۱۲۰ واحد عمده صنعتی متصل به شبکه گاز کشور، ۲۷۹۷ واحد در این بازه زمانی از گاز بهره‌مند شدند.