درآمدهای مالیاتی

به گزارش پایروس به نقل از ایبنا، مجتبی امیری، رییس گروه برنامه‌ریزی و آمار‌های سازمان مالیاتی کشور گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۱ درصدی و نسبت به تحقق بودجه رشد ۹۴ درصدی نشان می‌دهد.

وی افزود: در مدت مشابه پارسال رقمی بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد تومان وصولی مالیات بود که امسال شاهد روند رو به رشد در وصول مالیات هستیم.

رییس گروه برنامه‌ریزی و آمار‌ های سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه سهم مالیات‌های مستقیم از این رقم ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است، رشد ۵۴ درصدی نشان می‌دهد.

امیری ادامه‌ داد: ۱۴۸ هزار میلیارد تومان از مجموع وصولی درآمد‌ ها سهم کالا‌ ها و خدمات است؛ این آمار نیز نسبت به مدت مشابه رشد ۴۶ درصدی نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه بیشترین سهم مالیات وصولی به مالیات‌های مستقیم اختصاص دارد، گفت: مالیات اشخاص حقوقی با حدود ۴۰ درصد و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی حدود ۳۶ درصد بیشترین سهم در مالیات را شامل می‌شوند همچنین مالیات مشاغل هشت درصد و مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی حدود ۱۰ درصد از کل مالیات است.

رییس گروه برنامه‌ریزی و آمار‌ های سازمان مالیاتی کشور تاکید کرد: مالیات بر واحد‌ های مسکونی گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) کمترین سهم مالیات وصولی را دارد که در دولت سیزدهم و با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، به دنبال تحقق سهم این مالیات هستیم.

وی خاطرنشان‌ کرد: دولت سیزدهم با هوشمند سازی نظام مالیاتی و با تاکید بر شفاف‌سازی، از مالیات ستانی سنتی که مبتنی بر چانه‌زنی بود به سمت مالیات‌ ستانی با تکیه بر داده‌ محوری حرکت کرده است.