سیدرضافاطمیامین

سید رضا فاطمی‌امین در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: بازار خودرو دچار آشفتگی‌هایی است ناشی از تقاضای مازاد و تقاضایی که بیش از عرضه است.

وی افزود: خوشبختانه عرضه خودرو در سال گذشته و امسال به لحاظ تولید روند بسیار خوبی را داشته است اما به لحاظ اینکه برای بازار خودرو متاسفانه نقش سرمایه‌ای ایجاد شده است. اینکه افرادی می‌خواهند اموالشان را از تورم حفاظت کنند و خودرو می‌خرند به کسری تقاضا، یک تقاضای کاذب هم افزوده شده است که همان تقاضای سوداگرانه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: بنابراین این موضوع تنش و آشفتگی را در بازار ایجاد کرده است. راه حل سریع این است که ما به واردات اولویت بدهیم امروز هم در دولت لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده مصوب شد.

فاطمی‌امین ادامه داد: این موضوع در اولین جلسه مجلس طرح می‌شود و امیدوارم در مجلس به سرعت مصوب و قابل اجرا شود.

وی در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت صمت برای واردات چه میزان خودرو است، گفت: ما بحث واردات را با هماهنگی بانک مرکزی تا حدی ادامه خواهیم داد که شکاف عرضه و تقاضا از بین برود.