3764954

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه، احمد دنیا مالی نایب رئیس کمیسیون تلفیق: رئیس جمهور محترم در جمع نمایندگان تشکل‌های دانشجویی حذف ارز ترجیحی را به قانون بودجه ۱۴۰۱ نسبت دادند که به نظر می رسد ایشان باید عنایت بیشتری در گزارش های که به ایشان داده می شود بکنند چرا که خلاف آنچه گفته شده دولت در لایحه خود ارز ترجیحی را حذف کرده بود و مجلس با لایحه دولت مخالفت کرد و مطابق جزء«س» تبصره یک قانون بودجه ، حذف ارز ترجیحی را در صورتی مجاز دانست که دولت‌کالابرگ الکترونیک را برای کالاهای اساسی با قیمت های شهریور ۱۴۰۰ اجرایی کند که متاسفانه دولت برخلاف قانون، ارز ترجیحی را حذف کرد.

دولت بر خلاف قانون بعد از حذف ارز ترجیحی، بجای کالابرگ الکترونیکی، یارانه نقدی پرداخت کرد که ارزش آن در طول ماه‌های گذشته کاهش یافته و در نتیجه قدرت خرید مردم در طول این مدت به شدت کاهش پیدا کرده است.