57686565

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه، محمدحسن آصفری، در پاسخ به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه در حوزه خودرو دولت واردات از مناطق آزاد را پیشنهاد داد اما با مخالفت مجلس مواجه شد، گفت: واردات از طریق مناطق آزاد صرفا برای عده‌ای خاص امکان پذیر بوده که ضمن ایجاد رانت فقط در مناطق خاصی می توان از خودروها استفاده کرد، هر چند برای استفاده از این خودروها نیاز به صدور مجوز گذر موقت بود لذا باید اذعان کرد موضوع مطرح شده ارتباطی با واردات و ساماندهی وضعیت بازار خودرو ندارد.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در این زمینه، اظهار کرد: نمایندگان تاکید بر آزاد بودن واردات خودرو دارند تا هر فردی بتواند خودرو مدنظر خودش را مطابق بودجه ای که در نظر دارد به کشور وارد کند؛ این اقدام در کاهش قیمت ها، ساماندهی وضعیت بازار خودرو و حتی ارائه سطح خدمات پس از فروش تاثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: باید یادآور شد مجلس در زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ مجوز واردات چند هزار خود را ارائه کرد و امسال نیز همین روند را در دستور کار قرار داد که با مخالفت هایی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در این رابطه، افزود: به نظر می رسد آقای بهادری جهرمی اطلاعی از اقدامات مجلس در خصوص تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و تسهیل صدور مجوز واردات ندارد لذا می توانست قبل از بیان این مطالب از سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه های ذیربط اطلاعات کسب می کرد.

عضو هیات رییسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید تابوی ایجاد شده از سوی خودروسازهای داخلی شکسته شود، خاطرنشان کرد: بنابراین اگر دولت احساس می کند ارائه لایحه در این زمینه می تواند راهگشا باشد، مجلس می تواند لایحه یاد شده را دوفوریتی بررسی کند تا مشکلات در این زمینه برطرف شود.