واردات-ذرت-یک-چهارم-فروش-نفت-در-سال

کامبیز بازرگان، رئیس انجمن علوم خاک ایران در این خصوص گفت: سالی ۸ میلیون تن ذرت وارد می کنیم و ۴ میلیارد دلار برایش هزینه می کنیم! در واقع یک چهارم فروش نفت کشور را مستقیم خرج واردات ذرت می کنیم تا گوشت قرمز و گوشت مرغ تولید کنیم!

برچسب ها: