تغییر غیرقانونی سیستم حکومتی در نیجر پذیرفتنی نیست

به گزارش پایروس از شبکه الجزیره، «احمد عطاف» روز سه شنبه افزود: با بکارگیری زور برای حل و فصل بحران نیجر مخالفیم و آمادگی داریم در یافتن راه حلی سیاسی برای این بحران مشارکت کنیم.

وی اضافه کرد: هرگونه دخالت نظامی در نیجر، پیامدهای وخیمی برای این کشور و منطقه دارد.

سخنگوی ریاست جمهوری نیجریه نیز روز دوشنبه گفت: اقدام نظامی در نیجریه، گام بعدی نیست بلکه آخرین گزینه است.

« أجوری نجیلانی» روز دوشنبه در گفت و گو با تلویزیون نیجریه افزود: نیجریه و جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) هر اقدام ضروری برای دفاع از آزادی در منطقه غرب آفریقا را انجام خواهند داد.

وی اضافه کرد: فشارها بر اقتصاد نیجر و شورای نظامی درحال نشان دادن نتایج خود بر سر میز مذاکرات است.

«بولا احمد تینوبو» رئیس جمهوری نیجریه که ریاست اکوواس را برعهده دارد پیشتر گفته بود که آغاز یک جنگ تمام عیار و گسترده در قاره آفریقا به سود کشورش و دیگر کشورهای این منطقه نیست.

نیروهای گارد ریاست جمهوری نیجر چهارم مردادماه جاری محمد بازوم رئیس جمهوری این کشور را در داخل کاخ ریاست جمهوری در بازداشت قرار دادند و سپس او را از مقامش برکنار کردند.

نهاد ریاست جمهوری نیجر نیز اعلام کرد: گارد ریاست جمهوری اقدامی علیه جمهوریت کشور انجام داد و ارتش آماده حمله به گارد ریاست جمهوری در صورت صرف نظر نکردن آن از بازداشت رئیس جمهوری است.

نظامیان نیجر در تلویزیون دولتی این کشور پس از برکناری بازوم از بسته شدن مرزها و برقراری منع آمد و شد خبر دادند.

کودتاچیان نیجر ششم مرداد ماه ژنرال «عبدالرحمن چیانی» را به عنوان رئیس شورای انتقالی این کشور منصوب کردند.