th 15

به گزارش پایروس، لی هوی، نماینده ویژه چین که تلاش‌های دیپلماتیک چین برای برقراری صلح در اوکراین را دنبال می‌کند، پس از اینکه به او گفته شد که اوکراین هیچ پیشنهادی صلحی را که منجر به از دست دادن قلمرو شود، نمی‌پذیرد، تصمیم گرفت به بروکسل سفر کند و در آنجا به گفتگو با مقامات اروپایی مشغول شود، در حالی که وزارت خارجه چین قبل تر گزارش داده بود که لی قصد سفر به پایتخت بلژیک را ندارد، اما اکنون سفر به پایتخت بلژیک به عنوان مرکز سیاسی اتحادیه اروپا در دستور کار نماینده ویژه دولت چین قبل از سفر به روسیه قرار گرفته است.

برچسب ها: