144817

به گزارش پایروس به نقل از بازار، دانیال قاسمی عصر سه شنبه در آیین افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان، اظهار کرد: یکی از اهداف سازمان نظام مهندسی استفاده از مصالح استاندارد است که باعث افزایش طول عمر ساختمان می شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان به استفاده از روش های نوین برای بهره برداری بهتر از سازه تاکید کرد و گفت: برگزاری چنین نمایشگاهی ظرفیتی برای آشنایی انبوه سازان با دستاوردهای نوین صنعت ساختمان است.
او ضمن تاکید به نوع سازه در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی، افزود: خوشبختانه سازمان از سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.
وی خاطرنشان کرد: برپایی چنین نمایشگاه هایی سبب تشویق و ترغیب صاحبان صنایع به تولید مصالح استاندارد و ارتقا دانش بهره برداران نسبت به آسیب های ناشی از به کارگیری مصالح غیراستاندارد در ساختمان می شود.
قاسمی اضافه کرد: چنین رویدادهایی به افزایش آگاهی مردم، ارتقا کیفیت ساختمان و جلوگیری از هدررفت سرمایه های ملی نیز خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان در خاتمه یادآورشد: ازآنجاییکه اهداف اصلی هر نمایشگاه ترویج شیوه های مدرن، معرفی تکنولوژی و فرهنگ سازی است امیدواریم خروجی این نمایشگاه افزایش راندمان انرژی و مصرف بهینه از این نعمت خدادادی شود.