10318476 0 116 2470 1505 1920x0 80 0 0 ffc2baa5f51b214d47912c0e10ebe660.jpg

به گزارش پایروس به نقل از اسپوتینک، علاوه بر این، پیستوریوس، مورد علاقه ۵۹ درصد از پاسخ دهندگان، تنها یکی از ۱۰ سیاستمدار برتر کشور بود که اعتبارش از آوریل (۳ درصد) افزایش یافته است. اعتماد شهروندان آلمانی به شولتز در مدت مشابه ۲ درصد کاهش و به ۴۰ درصد رسید.

سه نفر اول، همراه با پیستوریوس، شامل دو سیاستمدار از مخالفان اتحادیه دموکرات مسیحی هستند: دانیل گونتر، نخست وزیر شلسویگ-هولشتاین و هندریک وست، نخست وزیر نوردراین-وستفالن (هر کدام ۴۵ درصد).

اعتماد به وزیر اقتصاد، رابرت هابک، در میان رسوایی خویشاوندی با زیردستانش، از آوریل ۶ درصد کاهش یافته و به ۳۴ درصد رسیده و وی را در جایگاه یازدهم قرار داده است. آنالنا بوربوک وزیر امور خارجه با ۳۸ درصد در رتبه هشتم قرار دارد.

این نظرسنجی از ۷ تا ۹ ژوئن انجام شد و ۱۵۰۷ نفر در آن شرکت کردند.